Specjalizujemy się w finansowaniu dla: Wolnych Zawodów - Profesjonalistów.
Małych i Średnich Przedsiębiorców,
oraz osób pracujących na etacie.
Gotówka - Konsolidacja - Hipoteka.

Branża Lekarska

 Kredyty dla Lekarzy na oświadczenie:
- Kredyt dla Lekarzy Stomatologów
- Kredyt dla Lekarzy Specjalistów
- Kredyt dla Lekarzy Weterynarzy

Branża Medyczna

Kredyty na oświadczenie dla:

- Kredyt dla Właścicieli NZOZ-u

-Kredyt dla Właścicieli Aptek 

- Kredyt dla Fizjoterapeutów

- Kredyt dla Farmaceutów

- Kredyt dla Pielęgniarek

- Kredyt dla Protetyków

- Kredyt dla Położnych

 

Branża Prawnicza

 Kredyty dla Prawników na oświadczenie:

-Kredyt dla Radców Prawnych

- Kredyt dla Adwokatów

- Kredyt dla Notariuszy

- Kredyt dla Komorników

Profesjonaliści i Wolne Zawody

Kredyty na oświadczenie dla:

- Kredyt dla Rzeczoznawców Majątkowych
- Kredyt dla Zarządców Nieruchomości
- Kredyt dla Doradców Inwestycyjnych
- Kredyt dla Doradców Podatkowych
-Kredyt dla Tłumaczy Przysięgłych
- Kredyt dla Biegłych Rewidentów
- Kredyt dla Architektów
- Kredyt dla Księgowych
- Kredyt dla Geodetów

Małe i Średnie Firmy

Kredyty dla Klientów Indywidualnych

Kredyt na oświadczenie do 15 000 zł 

- Kredyty gotówkowe

- Kredyty konsolidacyjne

- Konsolidacja chwilówek

- Kredyty hipoteczny